วันเสาร์ที่ 14 เมษายน

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน

Postby Szerong » Fri Apr 13, 2018 11:58 pm

ความสัตย์ซื่อของพระองค์ทำให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง(เอสเธอร์ 8:1-5)
1ในวันนั้นกษัตริย์อาหสุเอรัสพระราชทาน บ้านเรือนของฮามานศัตรูของพวกยิว แก่พระราชินีเอสเธอร์ โมรเดคัยก็เข้าเฝ้าพระราชา เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพระนาง 2พระราชาจึงถอดพระธำมรงค์ตรา ซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามานพระราชทานให้โมรเดคัย พระนางเอสเธอร์ก็ทรงตั้งโมรเดคัยเป็นใหญ่เหนือ บ้านเรือนของฮามาน3แล้วพระนางเอสเธอร์กราบทูลพระราชาอีก พระนางกราบลงที่พระบาทของพระองค์ และวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำพระเนตร ขอให้แผนการร้ายของฮามาน คนอากัก และการปองร้ายซึ่งท่านได้คิดขึ้นต่อพวกยิวนั้นพ้นไปเสีย 4พระราชาจึงทรงยื่นพระคทาสุวรรณแก่พระนางเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ้นประทับยืนเฝ้าพระราชา 5พระนางทูลว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชา และถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระราชา และหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงให้มีพระอักษรรับสั่งให้กลับความในจดหมาย ซึ่งฮามานคนอากักบุตรฮัมเมดาธาได้คิดขึ้น และเขียนเพื่อทำลายพวกยิวที่อยู่ในมณฑลของพระราชา

ข้อคิด
ตอนจบของเรื่องราวนี้คือกษัตริย์ได้ออกคำสั่งใหม่ให้ชาวยิวมีปกป้องตัวเอง พระเจ้าทรงกระทำให้ชาวเปอร์เซียกลัวคนยิว ซึ่งตอนแรกชาวยิวต้องเผชิญกับการปองร้ายการถูกฆ่า โมรเดคัยได้รับเกียรติและนั่งตำแหน่งที่สูงกว่าฮามาน ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกพระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อทรงกระทำให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง เป็นประโยชน์ต่อประชากรของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติ
Szerong
Savvy poster
 
Posts: 3718
Joined: Thu Oct 13, 2011 12:05 am
Location: Singapore

Return to เฝ้าเดี่ยวทุกวัน 2018

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest