วันอังคารที่ 13 มีนาคม

วันอังคารที่ 13 มีนาคม

Postby watsana » Tue Mar 13, 2018 8:40 am

พระวจนะของพระเจ้าทรงพลานุภาพ(สดุดี 33:6-9)
6โดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมา กับบริวารทั้งปวง ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ 7พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบ และทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลัง 8ให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระเจ้า ให้บรรดาชาวพิภพทั้งปวงยืนตะลึงพรึงเพริดต่อพระองค์ 9เพราะพระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ้นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ออกมา
ข้อคิด
พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งจากไม่มีอะไรเลยให้มีสรรพสิ่งได้อย่างไร? ก็ผ่านทางพระวจนะ หรือผ่านทางพระบัญชา ขอแค่พระองค์ทรงตรัสทุกอย่างก็เกิดขึ้น ในการทรงสร้างของพระเจ้า เราได้อ่านว่า “พระเจ้าตรัสวว่า” พระเจ้าตรัสว่า จงมีความสว่าง” พระเจ้าตรัสว่า ท้องฟ้าจงมีความสว่าง” เราได้อ่านว่าหลังจากพระเจ้าทรงตรัสทุกสิ่งก็เป็นไปตามนั้น” ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงตรัส สิ่งใหม่ๆก็ถูกสร้างขึ้น พระเจ้าทรงอัศจรรย์ พระเจ้าไม่ใช่แค่จากไม่มีให้มีเท่านั้น พระองค์ไม่ต้องออกแรง ขอแค่ตรัสก็พอ นี่แหละคือที่เราเรียกว่า พระวจนะของพระเจ้าทรงพลานุภาพ ขอเพียงพระเจ้าทรงตรัส ทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้น
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับพระพรและเป็นพระพรแก่กันและกันนะค่ะ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยค่ะ
watsana
Savvy poster
 
Posts: 1325
Joined: Thu Aug 23, 2012 6:36 pm

Re: วันอังคารที่ 13 มีนาคม

Postby watsana » Tue Mar 13, 2018 9:51 am

ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตของเรา ที่สำคัญได้เป็นลูกของพระองค์ด้วย พระบิดาผู้ใหญ่ยิ่ง ผู้ทรงพลานุภาพสูงสุด
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับพระพรและเป็นพระพรแก่กันและกันนะค่ะ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยค่ะ
watsana
Savvy poster
 
Posts: 1325
Joined: Thu Aug 23, 2012 6:36 pm

Re: วันอังคารที่ 13 มีนาคม

Postby Thach » Tue Mar 20, 2018 3:39 pm

พระวจนะนั้นไม่ตายและทรงพลังนุภาพเสมอ สามารถแทงทะลุกระดุกเราได้
Thach
Savvy poster
 
Posts: 485
Joined: Tue Aug 21, 2012 8:48 pm


Return to เฝ้าเดี่ยวทุกวัน 2018

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron