วันเสาร์ที่ 13 มกราคม

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม

Postby watsana » Sat Jan 13, 2018 9:17 am

ความคาดหวังของพระเมสิยาห์ (ฮีบรู 1: 1-2)
พระคัมภีร์ 1ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ 2แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดย

ข้อคิด
ในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลความคาดหวังของผู้คนที่มีต่อพระเมสิยาห์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอด แต่ผ่านทางเชื้อสายของดาวิดนำมาซึ่งสันติสุขและการอวยพรจากพระเจ้า ทรงเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยทรงปกครองประชาชนอย่างเทียงธรรม ในตอนนั้นหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นเชลย พวกเขาจึงได้เลือกมหาปุโรหิตเป็นผู้นำของเขา
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับพระพรและเป็นพระพรแก่กันและกันนะค่ะ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยค่ะ
watsana
Savvy poster
 
Posts: 1352
Joined: Thu Aug 23, 2012 6:36 pm

Re: วันเสาร์ที่ 13 มกราคม

Postby watsana » Mon Jan 15, 2018 9:20 am

ขอพระเจ้าทรงครอบครองเหนือจิตใจของข้าด้วย รู้สึกเครียดกับชีวิต และการงานเหลือเกินค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับพระพรและเป็นพระพรแก่กันและกันนะค่ะ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยค่ะ
watsana
Savvy poster
 
Posts: 1352
Joined: Thu Aug 23, 2012 6:36 pm

Re: วันเสาร์ที่ 13 มกราคม

Postby Thach » Mon Jan 15, 2018 10:25 pm

มนุษย์เรามีความหวังในพระองค์เดี่ยวเท่านั้น เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์ ยุติธรรม
Thach
Savvy poster
 
Posts: 488
Joined: Tue Aug 21, 2012 8:48 pm


Return to เฝ้าเดี่ยวทุกวัน 2018

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron