วันจันทร์ที่ 1 มกราคม

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม

Postby watsana » Sun Dec 31, 2017 11:50 pm

คนของตนเองปฏิบัติเขา(ยอห์น 1: 10-11)
10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ 11เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

ข้อคิด
พระเจ้าไม่เพียงแต่สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้เท่านั้น แต่พระองค์ทรงอยู่กับเราทุกๆสถานการณ์ในชีวิต ตอนที่พระเจ้าสร้างโลกพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในทุกขั้นตอน เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งได้มาในบนโลกนี้ในสภาพมนุษย์ ที่มีเนื้อหนังความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไป พระองค์ได้ทนทุกข์ทรมานเพื่อชนชาติของพระองค์ แต่ในวันนี้ยังมีคนที่ไม่รู้จักเเละปฏิเสธพระเยซูคริสต์
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับพระพรและเป็นพระพรแก่กันและกันนะค่ะ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยค่ะ
watsana
Savvy poster
 
Posts: 1354
Joined: Thu Aug 23, 2012 6:36 pm

Return to เฝ้าเดี่ยวทุกวัน 2017

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest