วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม

Postby watsana » Wed Oct 11, 2017 10:47 pm

ระลึกถึงความรักของพระเจ้าทุกวัน(1 โครินธ์ 11:24-25)
24 ครั้นขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้วตรัสว่า "จงรับไปกินเถิด นี่เป็นกายของเรา ซึ่งหักออกเพื่อท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา" 25 เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า "ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเรา"

ข้อคิด

พิธีมหาสนิทไม่เพียงแต่ระลึกถึงพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราในอดีตเท่านั้น แต่มีความหมายมาถึงในปัจจุบันพระเยซูทรงบัญชาเราที่นี่ว่า “จงกระทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา” เพื่อเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์การเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่ตัดสินในชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ในทุกๆวันคริสเตียนเราจำเป็นต้องติดตามพระเจ้า เพราะในทุกๆวันเราต้องเผชิญกับการทดลองและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างมากมาย ฉะนั้นจงตรวจสอบตัวเองเสมอและดูว่าอะไรที่ขัดขวางความสัมพันธ์ชีวิตของคุณกับพระเจ้าจงนำออกจากชีวิตคุณเพี่อเราสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงพรพระทัยและควรระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์ทุกวัน ให้ชีวิตเรานั้นอยู่เพื่อพระองค์ด้วยสุดกายและใจ
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับพระพรและเป็นพระพรแก่กันและกันนะค่ะ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยค่ะ
watsana
Savvy poster
 
Posts: 1331
Joined: Thu Aug 23, 2012 6:36 pm

Return to เฝ้าเดี่ยวทุกวัน 2017

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests